Obsługa szkód ubezpieczeniowych

Usługi zarządzania roszczeniami

Wydział likwidacji szkód DEKRA został założony w 1956 roku i od ponad 60 lat z powodzeniem dostarcza usługi zarządzania roszczeniami dla firm ubezpieczeniowych, leasingowych, agencji rządowych i klientów korporacyjnych na całym świecie. Nasi likwidatorzy szkód posiadają dogłębną wiedzę i praktyczne doświadczenie zapewniające stałą jakość dla naszych klientów.

Nasze europejskie biura i partnerzy w ponad 50 krajach na całym świecie są przygotowane do obsługi roszczeń wynikających ze wszystkich rodzajów ubezpieczeń, od komunikacyjnych, morskich, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, do wypadkowych i innych, jak katastrofy naturalne, oraz związane z nimi regresy. Oprócz naszego doświadczenia, wykorzystanie przez DEKRA najnowszych innowacyjnych narzędzi i technologii gwarantuje, że dotrzymujemy kluczowych zobowiązań wobec naszych klientów.
W zależności od oczekiwanych celów, współpracując z DEKRA można korzystać z kilku kompetencji i sprawdzonych metodologii, włącznie z outsourcingiem, regulacją szkody na miejscu, detekcją fraudów, usługami ochrony prawnej, audytorskimi, centrum koordynacyjnego i wycenami eksperckimi.