Obowiązkowy okresowy test emisji

Okresowe testy emisji dla wszystkich pojazdów

W niektórych krajach właściciele pojazdów są zobowiązani do regularnych obowiązkowych okresowych testów emisji spalin. Doświadczeni eksperci DEKRA ds. testów emisji spalin są w stanie im pomóc.

Korzyści z obowiązkowych okresowych testów emisji spalin:
  • Upewnij się, że Twój pojazd jest bezpieczny, niezawodny i zgodny ze wszystkimi odpowiednimi normami!
  • Łatwość i wygoda.
  • Neutralny partner, niezależne doradztwo.
  • Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu i procesów najwyższej jakości.

Obowiązkowy okresowy test emisji

DEKRA jest światowym liderem w testowaniu emisji spalin pojazdów, pomagając chronić zarówno użytkowników dróg, jak i środowisko na całym świecie. DEKRA zapewnia klientom kontrole emisji spalin, które często są połączone z dokładną inspekcją bezpieczeństwa pojazdu.
Testy emisji DEKRA zapewniają, że emisja spalin pojazdów w całym okresie ich eksploatacji spełnia wartości referencyjne. Wartość referencyjna to w większości przypadków poziom, jaki pojazd miał w dniu homologacji.
Doświadczeni inspektorzy DEKRA są w stanie dokładnie skontrolować wszystkie pojazdy drogowe przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i procesów najwyższej jakości. Działania te można również uzupełnić o kontrolę elektroniczną za pomocą diagnostyki pokładowej.
Stale współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi władzami i instytucjami w celu ulepszenia testów emisji spalin i dostosowania ich do warunków technicznych nowoczesnych pojazdów. Przykładem może być wprowadzenie pomiarów tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PN).