Kontrola po naprawie uszkodzeń

Wygodna i profesjonalna inspekcja po naprawie uszkodzeń

DEKRA działa jako kwalifikowana strona trzecia w niektórych krajach w celu sprawdzić pojazd po naprawie uszkodzeń, aby ustalić, czy spełnia on niezbędne normy bezpieczeństwa.

Korzyści z obowiązkowej kontroli "po naprawie uszkodzeń":

Informacje o obowiązkowej kontroli "po naprawie uszkodzeń"

Pojazdy, które uczestniczyły w wypadku drogowym lub kolizji, mogą wymagać przeglądu technicznego po naprawie.
W określonych przypadkach policja może zażądać przeprowadzenia kontroli niebezpiecznego pojazdu lub skorzystania z usług śledczego do zbadania pojazdów uczestniczących w wypadkach.
W zależności od kraju i lokalnych przepisów, inspekcja może być przeprowadzana przez różne podmioty, takie jak akredytowani eksperci, inspektorzy techniczni itp.
Nasi doświadczeni eksperci ds. kontroli pojazdów oferują kierowcom na całym świecie spokój ducha i pewność, że ich pojazdy są bezpieczne do jazdy po naprawie uszkodzeń.