Zarządzanie i ład korporacyjny

Przyjęta przez nas strategia zrównoważonego rozwoju jest etapowo i systematycznie wdrażana do wszystkich standardów i procesów firmy. Ponieważ w firmie DEKRA zrównoważony rozwój traktujemy w sposób holistyczny, procesy i wytyczne są konsekwentne realizowane w taki sam sposób w całej strukturze korporacyjnej – niezależnie od szczebla. Dla nas zrównoważony rozwój oznacza również takie wartości, jak zgodność z przepisami, uczciwość i etyczne zachowanie. Wszystko to przyczynia się do wzrostu naszej wiarygodności i zaufania, a jednocześnie czyni nas cenionym partnerem dla decydentów, organizacji i instytucji na arenie międzynarodowej.
    Jako organizacja ekspercka, zależy nam nie tylko na postrzeganiu nas jako transparentnego i rzetelnego partnera w zakresie oferowanych usług, ale również na przejrzystości wobec naszych interesariuszy oraz informowaniu ich o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Obejmuje to również otwartą komunikację dotyczącą naszych celów, usług i działań.
    Przykładowo, firma DEKRA składa sprawozdania zgodnie z Kodeksem Zrównoważonego Rozwoju (DNK) i regularnie publikuje magazyn poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, na łamach którego przekazujemy światu zewnętrznemu naszą orientację, cele, postępy i działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Poprzez tak zróżnicowane działania pragniemy dawać przykład i tworzyć ramy sprawnej wymiany wiedzy i doświadczeń z naszymi interesariuszami.