Zrównoważony rozwój DEKRA
Zrównoważony rozwój DEKRA

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest fundamentalną zasadą naszej firmy i prowadzonej przez nas działalności. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie długoterminowego sukcesu firmy przy jednoczesnym uwzględnieniu naszej odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności w kontekście rosnących globalnych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki, środowiska i społeczeństwa.
DEKRA Sustainability Magazine
Nasze działania dokumentujemy w magazynie poświęconym zrównoważonemu rozwojowi. Każde wydanie zawiera przegląd naszej aktywności i osiągnięć w obszarze zrównoważonego rozwoju.
DEKRA Sustainability Magazine