Obsługa roszczeń w ramach transportu morskiego

Oferta usług regulacji roszczeń w ramach transportu morskiego

Producenci, operatorzy i ubezpieczyciele działający w sektorze morskim stoją w obliczu wielu wyzwań i ryzyka powstania szkód. Eksperci DEKRA świadczą kompleksowe usługi w zakresie ograniczania ryzyka, badania ładunku i odpowiedzialności cywilnej w imieniu ubezpieczycieli, brokerów, przewoźników i korporacji, dedykowane do obsługi roszczeń szczególnych dla branży transportu morskiego.

O obsłudze roszczeń w ramach transportu morskiego

DEKRA Claims Services jest światowym liderem w zakresie kompleksowych usług zarządzania roszczeniami w ramach transportu morskiego. Zapewniamy pełną obsługę roszczeń w imieniu ubezpieczycieli, producentów i dystrybutorów, a nasza oferta obejmuje wszystkie rodzaje produktów i środków transportu, w tym transport morski, śródlądowy, drogowy, kolejowy i lotniczy.
Monitorujemy i koordynujemy jednocześnie wiele zdarzeń szkodowych w ponad 52 krajach i w 14 językach. DEKRA Claims Services obsługuje każdego roku ponad piętnaście tysięcy roszczeń w ramach transportu morskiego w imieniu największych ubezpieczycieli, agentów, brokerów, przewoźników i korporacji.
Ograniczanie ryzyka powstania szkody
 • Porady i szkolenia dotyczące zapobieganiu powstawaniu szkód
 • Mienie w transporcie: ocena metody i przydatności materiałów opakowaniowych, załadunku, zabezpieczenia i sztauowania
 • Wytyczne dotyczące prawidłowych procedur załadunku
 • Certyfikacja i ocena kontenerów oraz pojazdów
 • Eskorta towarów w tranzycie
Ekspertyzy szkód transportowych
 • Weryfikacja i wycena szkód
 • Przeglądy towaru przed wysyłką i wyładunkiem
 • Inspekcje kontenerów
Odpowiedzialność
 • Niezależna ocena szkód przez ekspertów DEKRA lub Partnerów
 • Obiektywne i neutralne raporty
 • Systematyczny proces ustalania faktów dotyczących charakteru, przyczyny i zakresu szkody
 • Ocena odpowiedzialności
 • Kompleksowa likwidacja szkód
 • Współpraca z zaangażowanymi partnerami, uczestnikami oraz pełnomocnikami ubezpieczycieli
 • Zabezpieczenie uprawnienia do regresu wobec odpowiedzialnego za powstanie szkody