Dobrowolna inspekcja

Wygodne i profesjonalne dobrowolne kontrole pojazdów

Eksperci ds. kontroli pojazdów DEKRA przeprowadzają obowiązkowe kontrole w celu identyfikacji pojazdu w niektórych określonych krajach, aby zweryfikować właściwą tożsamość pojazdu i potwierdzić stan bezpieczeństwa.

Informacje o dobrowolnych inspekcjach

Kompleksowe kontrole identyfikacyjne pojazdów DEKRA potwierdzają prawidłową identyfikację pojazdu poprzez sprawdzenie szeregu informacji o pojeździe, w tym sprawdzenie numeru podwozia, numeru silnika, daty rejestracji i innych.
W niektórych stanach przy rejestracji pojazdu spoza stanu wymagana jest "inspekcja VIN" - fizyczna inspekcja polegająca na sprawdzeniu, czy numer VIN i numer silnika pojazdu są zgodne z tymi w dokumentach użytych do rejestracji pojazdu.
DEKRA jest numerem 1 na świecie w zakresie usług kontroli pojazdów, w pełni zaangażowana w zwiększanie bezpieczeństwa na naszych drogach, zapobieganie wypadkom, obrażeniom i ofiarom śmiertelnym.