Obsługa roszczeń ze szkód majątkowych

Oferta usług regulacji roszczeń ze szkód majątkowych

Precyzyjna wycena szkód majątkowych odgrywa kluczową rolę w szacowaniu kosztów naprawy lub wymiany w celu przywrócenia pełnej wartości majątku. Korzystając z najnowocześniejszych narzędzi i technologii, DEKRA Claims Services przeprowadza na miejscu oraz zdalnie ekspertyzę, na której można polegać, aby odpowiednio zarządzać szkodami majątkowymi od początku do końca procesu.

O obsłudze roszczeń ze szkód majątkowych

Eksperci DEKRA Claims Services przeprowadzają ocenę szkód na miejscu i dokumentują ich zakres w celu szybkiego i dokładnego oszacowania kosztów naprawienia szkody. Ponadto, oprócz szybkości, kompetencji i osobistego zaangażowania naszych likwidatorów szkód, skuteczne zarządzanie roszczeniami majątkowymi zależy również od odpowiedniej technologii. Stosujemy najnowsze technologie do zdalnej oceny szkód. Nasi eksperci wykorzystują uznane w branży narzędzia do szacowania szkód, wspomagające naszą ocenę i przygotowanie kompletnych i wiarygodnych ekspertyz.
  • Burza, pożar, powódź, inne zagrożenia naturalne mogą spowodować poważne szkody w nieruchomości przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej oraz w mieniu. Częstym problemem, z którym borykają się firmy ubezpieczeniowe w przypadku roszczeń z tytułu szkód, jest ustalenie zakresu przywrócenia do stanu pierwotnego. DEKRA Claims Services ma bogate doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami z tytułu szkód majątkowych we wszystkich rodzajach produktów. Przykładowo inspekcje przed i po wynajmie nieruchomości zapewniają udokumentowane dowody właścicielom zgłaszającym roszczenia o odszkodowanie oraz najemcom żądającym zwrotu kaucji.