Strategia i cele

Dzięki naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2025 dążymy do dalszej poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w naszej firmie i łańcuchach wartości, a także dla klientów DEKRA poprzez naszą działalność biznesową.
  Na całym świecie jesteśmy świadkami dramatycznych konsekwencji zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. Wzrost globalnych temperatur i coraz bardziej nieprzewidywalne wzorce pogodowe niosą katastrofalne skutki dla różnorodności biologicznej i społeczeństwa.
  Samo przestrzeganie ustanowionych norm prawnych jest już niewystarczające. Dla przedsiębiorstw dostarczanie rozwiązań na istniejące wyzwania stanowi imperatyw zarówno moralny, jak i biznesowy. DEKRA jest świadoma swej odpowiedzialności i umieściła zrównoważony rozwój, we wszystkich jego aspektach, w centrum naszej Wizji 2025: będziemy globalnym partnerem na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego świata!
  Oznacza to, że niestrudzenie pracujemy nad poprawą naszych wewnętrznych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju naszego łańcucha dostaw. Wspieramy również naszych klientów dogłębną wiedzą i innowacyjnymi usługami na ich drodze do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym.
  Celem naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest osiągnięcie do 2025 r. znacznego postępu w czterech obszarach działań „klimat i środowisko” , „pracownicy i społeczeństwo” , „łańcuch dostaw i wartości” oraz „zarządzanie i ład korporacyjny” . Obejmuje to nieustanne redukowanie naszego śladu węglowego, zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej, zwiększanie liczby szkoleń i zaangażowania pracowników, promowanie różnorodności i integracji, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, promowanie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw oraz poszerzanie zakresu oferowanych przez nas usług związanych ze zrównoważonym rozwojem.
  W ramach naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju staramy się wspierać naszych klientów na ich drodze do zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu utworzono obszar zrównoważonego rozwoju DEKRA Corporate Focus Area (CFA), który obejmuje rozszerzenie naszego portfolio usług w trzech kluczowych obszarach: „transformacja energetyczna”, „ESG” (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie) oraz „gospodarka obiegu zamkniętego”.
  W naszym Magazynie "DEKRA Sustainability" z przyjemnością przedstawiamy naszą Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2025, dzielimy się przykładami oferowanych przez nas innowacyjnych usług w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz prezentujemy podjęte przez nas działania wewnętrzne. W ten sposób pragniemy, aby stali się Państwo częścią naszych dążeń ku bardziej zrównoważonej przyszłości.