Dane spółki

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
NIP: 522-25-11-608
KRS: 0000061330
BDO: 000504549
Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 1 100 000 zł
Zarząd: Mariusz Mankiewicz (Prezes Zarządu)
Numer konta bankowego:
Konto główne do płatności w PLN:
65 1880 0009 0000 0011 0255 4000
Deutsche Bank Polska S.A.
Konto do przedpłat dla usług rzeczoznawczych motoryzacji:
81 1880 0009 0000 0011 0255 4003
Deutsche Bank Polska S.A.