Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw

Ochrona odporności operacyjnej w całym łańcuchu dostaw

Presja na zapewnienie zrównoważonych łańcuchów dostaw wymaga od firm ze wszystkich sektorów wdrożenia sprawdzonych strategii i systemów skutecznego zarządzania ryzykiem. Wiele firm stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z zapewnieniem kompetencji i zgodności w ramach bezpiecznych i odpornych łańcuchów dostaw.

Holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

Złożony z precyzyjnie splecionych ogniw łańcuch dostaw może być podatny na różnorodne zagrożenia wewnętrzne, naturalne i zewnętrzne. Źródłem zagrożeń wewnątrz łańcucha mogą być pożary, wadliwe produkty, strajki pracownicze lub wykonawcy pracujący w imieniu sprawdzonych partnerów.
Podczas gdy klęski żywiołowe, takie jak huragany, powodzie, czy trzęsienia ziemi stanowią zagrożenie, które dramatycznie wpływa na operacje, lecz pojawia się sporadycznie, łańcuchy dostaw są częściej zakłócane przez cyberataki, wydarzenia geopolityczne lub zagadnienia związane z handlem i taryfami celnymi. Skuteczne zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw oparte na analizie zagrożeń ma zatem kluczowe znaczenie dla ochrony Twojej firmy, pracowników i środowiska, w którym działasz, w każdych okolicznościach.

Założenia, kompetencje i technologia

W celu zbudowania i utrzymania zrównoważonego i odpornego łańcucha dostaw, partnerzy muszą być oceniani w celu zapewnienia, że standardy kompetencji, jakości, niezawodności i bezpieczeństwa, a także regulacje prawne dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) są spełniane na poziomie dostawcy. Wczesna identyfikacja ryzyka związanego z podmiotami zewnętrznymi może zapobiec poważnym szkodom mającym negatywny wpływ na proces zarządzania łańcuchem dostaw.
Zapewniamy gruntowną wiedzę specjalistyczną, nowoczesną technologię i zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi, aby pomóc w prowadzeniu ciągłego monitorowania i ewaluacji środków niezbędnych do ochrony łańcucha dostaw przed możliwym do uniknięcia ryzykiem.
Nasze usługi obejmują również:
  • mapowanie całego łańcucha w celu lepszego zrozumienia każdego indywidualnego ogniwa dostawcy,
  • właściwą kontrolę każdego zakontraktowanego partnera w łańcuchu dostaw i dostawców niższego szczebla,
  • dokładną ocenę ryzyka w ramach szczegółowej, skutecznej strategicznej analizy ryzyka.

Silny i zrównoważony łańcuch dostaw

Globalizacja, regulacje, prawodawstwo, zrównoważone wysiłki i wymagania klientów wywierają ogromną presję na łańcuch dostaw. Wdrażając skuteczne strategie i niestandardowe rozwiązania, jesteśmy w czołówce globalnych liderów w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw we wszystkich sektorach biznesowych. Nasza międzynarodowa sieć interdyscyplinarnych ekspertów branżowych oferuje wsparcie w wysiłkach na rzecz wzmocnienia łańcucha dostaw i zapewnienia jego zrównoważonej działalności w dowolnym czasie i miejscu na świecie.

Skorzystaj z naszego doświadczenia

  • Zapewniamy kompleksowe usługi niezbędne do ochrony łańcucha dostaw, dostosowane do indywidualnych potrzeb.
  • Nasze sprawdzone rozwiązania pomagają utrzymać niezawodny łańcuch dostaw, którego potrzebujesz, aby odnieść sukces.
  • Dzięki ponad 40 akredytacjom pomagamy osiągać cele i przekraczać oczekiwania.