Obsługa roszczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych

Oferta obsługi krajowych i międzynarodowych roszczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych

DEKRA Claims Services obsługuje krajowe i międzynarodowe roszczenia z ubezpieczeń komunikacyjnych (Zielona karta i Czwarta Dyrektywa) od pierwszego zgłoszenia szkody do rozliczenia czy dowolnego etapu tego procesu w imieniu największych ubezpieczycieli, firm leasingowych, agencji rządowych i klientów korporacyjnych.

O obsłudze roszczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych

DEKRA jest globalną organizacją zarządzania roszczeniami dostarczającą usługi regulacji roszczeń dla firm ubezpieczeniowych, leasingowych, agencji rządowych i klientów korporacyjnych.
DEKRA Claims Services może działać jako Korespondent i Reprezentant w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych szkód komunikacyjnych, zwłaszcza w ramach Czwartej Dyrektywy UE i przepisów dotyczących Zielonej Karty. Usługi te są również oferowane na całym świecie w ramach naszej sieci biur i partnerów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie międzynarodowych roszczeń za szkody komunikacyjne, DEKRA działa jako nominowany Korespondent i Reprezentant dla zagranicznych ubezpieczycieli w zakresie roszczeń z tytułu Zielonej Karty i Czwartej Dyrektywy oraz oferuje usługę centrum koordynacyjnego dla krajowych ubezpieczycieli, zapewniając im kontakt w kraju dla roszczeń transgranicznych. Świadczymy również usługi regresowe w odniesieniu do roszczeń z elementem międzynarodowym, dla ubezpieczycieli odpowiedzialności cywilnej i pomocy prawnej.
Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy DEKRA zajmujący się obsługą roszczeń oceniają odpowiedzialność na podstawie zgromadzonych dokumentów i oceniając je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajmujemy się opracowaniem szkody od pierwszego zgłoszenia do ostatecznego uregulowania, przy czym wszystkie roszczenia są rozliczane zgodnie z krajowymi przepisami prawa o ruchu drogowym i odpowiedzialności cywilnej oraz na podstawie warunków polisy ubezpieczeniowej.
Naszą wizją jest bycie globalnym partnerem, rozwijającym innowacyjne narzędzia cyfrowe i coraz inteligentniejsze algorytmy w celu obsługi roszczeń w możliwie najbardziej wydajny i dokładny sposób.