Klimat i środowisko

Aby pomóc w zapewnieniu zrównoważonej przyszłości, DEKRA angażuje się w efektywne pod względem zasobów metody pracy i ochronę klimatu. Dotyczy to wewnętrznych procedur i procesów, a także naszych usług eksperckich dla klientów w celu zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2 wewnątrz i na zewnątrz firmy.
Naszym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. W tym celu analizujemy wpływ DEKRA na środowisko, a na podstawie wyników opracowujemy cele strategiczne i operacyjne. Aby zachęcić do przestrzegania naszych wymiernych celów, opracowujemy wskaźniki wydajności i stale dążymy do poprawy.
    Kwestia emisji gazów cieplarnianych odgrywa kluczową rolę w naszym zarządzaniu środowiskowym. Naszym celem jest przyczynianie się do ochrony klimatu i minimalizowanie naszego wpływu na zmiany klimatyczne. Pragniemy ograniczyć emisje w trzech obszarach emisji: bezpośrednich i pośrednich związanych z zakupem energii (zakres 1 i 2) oraz w związku z podróżami służbowymi (zakres 3).
    Zgodnie z podejściem DEKRA Climate Impact, naszym celem jest przyczynianie się do łagodzenia zmian klimatycznych. Nie ograniczamy się do naszego korporacyjnego bilansu emisji dwutlenku węgla; dążymy do wspierania wewnętrznych i zewnętrznych projektów związanych z klimatem, mających istotny wpływ i/lub potencjał w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Nasza wewnętrzna droga do osiągnięcia celów klimatycznych jest skierowana na cele bazujące na danych naukowych (zgodnie z SBTi). W odniesieniu do pozostałych emisji, które będą objęte wewnętrzną ceną emisji dwutlenku węgla, finansowane będą wewnętrzne projekty dekarbonizacji i zewnętrzne inicjatywy mające wpływ na klimat. Podejście to stanowi aktualizację i zastępuje nasz oparty na kompensacji cel neutralności węglowej w bilansie.