Usługi regresowe

Działalność jako agent regulacji roszczeń na rzecz klientów

Opierając się na dogłębnej wiedzy prawnej i doświadczeniu w branży ubezpieczeniowej, nasi eksperci świadczą kompleksowe usługi w celu dokładnej oceny i weryfikacji roszczeń odszkodowawczych oraz działają w Państwa imieniu w przypadku uprawnienia do regresu. DEKRA Claims Services wspomaga wiele branż, żeby zapewnić najlepszy rezultat zgodnie z warunkami polisy i obowiązującymi przepisami.

O usłudze regresu

Uprawnienie do regresu jest niezwykle ważne w branży ubezpieczeniowej. Jest kluczowym czynnikiem w ocenie poziomu ryzyka przez ubezpieczyciela, w tym również w ustaleniu, czy w ogóle należy zaoferować ochronę ubezpieczeniową i wycenę składki ubezpieczeniowej.
DEKRA działa jako agent regulacji szkód w celu dokładnego i skutecznego ustalenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu oraz poziomu regresu od strony odpowiedzialnej za powstanie szkody. Działamy w różnych obszarach ubezpieczeń: komunikacyjnych, majątkowych, morskich, odpowiedzialności cywilnej i wypadkowych.
Ocena szkody i późniejsze rozliczenie nie muszą być przeprowadzane przez ten sam podmiot. Nawet jeśli szkoda została oszacowana przez inny podmiot, możemy przeprowadzić dalsze działania i zająć się rozliczeniem odszkodowania w ramach naszej roli agenta regulacji szkód. Wycena szkody i wysokości roszczenia oraz określenie odpowiedzialności stanowią istotny element roli agenta regulacji szkód. W rozliczeniu roszczenia bierzemy pod uwagę specyficzne warunki ubezpieczenia i udział zaangażowanych stron.
Eksperci DEKRA dysponują niezbędną wiedzą prawną i doświadczeniem, aby po oszacowaniu szkód dochodzić roszczeń w imieniu naszych klientów.