Nalepka ekologiczna Pickerl - Austria

Strefy ekologiczne Austria

DEKRA Polska wydaje nalepki umożliwiające wjazd do stref ekologicznych na terenie Austrii dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5t.
Od 1 lipca 2014 roku w Austrii (na obszarze Wiednia oraz na wschodzie Dolnej Austrii) zaostrzono przepisy i wprowadzono zakaz poruszania się dla niektórych samochodów ciężarowych oraz obowiązek oznaczenia ich nalepką emisji spalin.
Zakaz dotyczy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych należących do wszystkich kategorii pojazdów, które zostały wyposażone w silniki spełniające normę emisji spalin Od 1 stycznia 2015 roku samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe, które poruszają się po Wiedniu, jego okolicach muszą posiadać austriacką plakietkę emisji spalin.

Samochody ciężarowe, których zakaz dotyczy:

Zakaz dotyczy wszystkich przejazdów - również najmniejszych samochodów ciężarowych (np. samochody ciężarowe do celów fiskalnych, małe samochody dostawcze, vany do celów biznesowych, jak również samochody terenowe, które zostały dopuszczone do ruchu jako samochody ciężarowe).
WYJĄTEK: Pojazdy specjalne są traktowane jako samojezdne maszyny robocze oraz podobne pojazdy (np. samochody kempingowe), które nie podlegają zakazowi ruchu.
Zakaz ruchu dotyczy tylko takich pojazdów mechanicznych, które w dowodzie rejestracyjnym zostały opisane jako samochód ciężarowy lub ciągnik siodłowy – kategoria N!

Obszar stref ekologicznych:

Na terenie Austrii zaczęto wydzielać strefy niskiej emisji od 2012. Strefy są wdrażane stopniowo, granice stref zmieniają się zatem dynamicznie. Posiadacze samochodów ciężarowych bądź ciągników siodłowych, planujący wyjazd do Austrii powinni wcześniej upewnić się co do aktualnych obszarów ekologicznych, bądź dla bezpieczeństwa nabyć nalepkę.
Zapraszamy po informacje i nalepki do biura DEKRA w Warszawie.

Rodzaje nalepek ekologicznych w Austrii

Wszystkie samochody ciężarowe nie objęte zakazem poruszania się powinny posiadać nalepkę ekologiczną określającą klasę toksyczności spalin.
Taka nalepka od 1 stycznia 2015 roku musi być nalepiona na wszystkich samochodach ciężarowych.
Zagraniczne nalepki ekologiczne nie są uznawane na terenie Austrii.
W dolnej części nalepki znajdują się informacje dotyczące kategorii pojazdu, rodzaju paliwa, filtra cząstek stałych (oznaczenie za pomocą perforacji).
Legenda:
P - pojazd wyposażony w filtr cząstek stałych, co jest potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do montażu zatwierdzonych filtrów cząstek stałych.
M - kategoria M, pojazd przeznaczony do przewozu osób
N - kategoria N, pojazd przeznaczony do przewozu ładunków
D - pojazd z silnikiem Diesla
B - pojazd z silnikiem benzynowym
A - napęd alternatywny
W górnej części jest perforowana informacja o numerze VIN (6 lub 7 znaków) oraz numerze seryjnym.
Brak danych (perforacji) na nalepce jest traktowany jak brak nalepki.
Chcesz kupić austriacką nalepkę ekologiczną?
Skontaktuj się z nami mailowo na adres: nalepka​.pl@​dekra​.com