Obsługa roszczeń z odpowiedzialności wszelkiego rodzaju

Oferta usług regulacji roszczeń z odpowiedzialności wszelkiego rodzaju

Profesjonalne zarządzanie roszczeniami z odpowiedzialności wszelkiego rodzaju ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przejrzystości i uczciwości w ustaleniu odpowiedzialności oraz zakresu szkody. W przypadku odpowiedzialności za produkt, mienie, odpowiedzialności pracodawcy, czy odpowiedzialności zawodowej, można polegać na usługach DEKRA Claims Services, która kompetentnie ocenia wszystkie roszczenia zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją szkodową oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami.

O obsłudze roszczeń z odpowiedzialności wszelkiego rodzaju

Nasi likwidatorzy szkód dedykowani do obsługi roszczeń posiadają dogłębną wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu pełnej gamy produktów ubezpieczeniowych, zarówno standardowych, jak i niestandardowych, dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, odpowiedzialności za produkt, pracodawcy, z tytułu posiadania mienia oraz zawodowej.
Odpowiedzialność za produkt:
Pokrycie kosztów odszkodowania dla każdego, kto doznał szkody w wyniku wadliwego produktu zaprojektowanego, wyprodukowanego lub dostarczonego przez firmę ubezpieczonego.
Odpowiedzialność pracodawcy:
Powstaje z mocy prawa, jeśli ubezpieczony zatrudnia pracowników - pokrycie kosztów odszkodowania dla pracowników, którzy w związku z pracą ulegli wypadkowi lub zachorowali.
Odpowiedzialność z tytułu posiadania mienia:
Obejmuje ryzyka wynikające z posiadania mienia, takie jak pożar, kradzież czy szkody spowodowane przez warunki atmosferyczne.
Odpowiedzialność zawodowa:
Pokrywa koszty zrekompensowania klientom szkód wynikających z usług lub porad świadczonych przez firmę lub osobę fizyczną.