Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności Grupy DEKRA w Polsce

Administrator danych osobowych
Współadministratorami podanych przez Państwa danych osobowych (w tym danych kontaktowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.) są spółki:
DEKRA Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00
oraz
DEKRA Certification Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48H, 54-202 Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, tel. +48.71.780-47-77,
należące do Grupy DEKRA w Polsce.

DEKRA Certification Sp. z o.o. i DEKRA Polska Sp. z o.o. uzgodniły, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych.

Inspektor ochrony danych
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych, Hanny Korol, pod adresem: odo.pl@dekra.com

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez DEKRA Polska Sp. z o.o. i DEKRA Certification Sp. z o.o. w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w tym w szczególności:
- dane pozyskane za pomocą formularzy – w oparciu o Państwa zgodę, w celu adekwatnym do formularza (odpowiedź na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy, subskrypcja newslettera itp.) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania lub do czasu wycofania przez Państwa ww. zgody

- dane pozyskane do wykonania umowy – gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o zmianach oraz o nowych/podobnych usługach DEKRA (tzw. marketing bezpośredni usług własnych), które mogą Państwa zainteresować, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Państwa zgody, a w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego przez szczególne przepisy prawne

- dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy każdorazowo, gdy je pozyskujemy (np. w formularzu online, OWU itp.)

Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W przypadku odmowy dostępu do danych nie będziemy jednak mogli odpowiedzieć na Państwa pytanie, wysłać oferty, newslettera lub zrealizować innej usługi, którą chcielibyście uzyskać od DEKRA.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych
W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.
Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych
Nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz.
Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy DEKRA Polska Sp. z o.o. i DEKRA Certification Sp. z o.o., którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp (np. pracownicy działu sprzedaży, marketingu itd.).

Przekazywanie danych innym podmiotom
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT) na zlecenie DEKRA Certification Sp. z o.o. i DEKRA Polska Sp. z o.o., na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Przekazywanie danych poza EOG
Współadministratorzy mogą przekazywać dane osobowe do podmiotów (np. dostawców usług IT), które będą przetwarzać dane osobowe w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazywanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w RODO, np. na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od Współadministratorów dalszych informacji oraz otrzymania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)
W przypadku osób subskrybujących newslettery DEKRA stosujemy tzw. profilowanie zwykłe, tzn. śledzimy historię otwieralności e-maili, aby później wysyłać subskrybentowi informacje przydatne, związane z jego/jej zainteresowaniami.
Takie profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, ani nie wpływa na Państwa sytuację w inny istotny sposób.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się w systemie CRM - wewnętrznej bazie DEKRA służącej do zarządzania kontaktami, gromadzenia informacji i planowania działań sprzedażowych i marketingowych.
W pozostałych przypadkach Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Jak większość stron internetowych, również strony www Grupy DEKRA mogą wykorzystywać ciasteczka. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiemy, jaką stronę wyświetlić oraz możemy dostosować treści oferowane przez DEKRA do Państwa indywidualnych preferencji.


Data wprowadzenia: 23.05.2018 r.
Ostatnia zmiana:  10.08.2020 r.