DEKRA oferuje usługę audytu w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

Zwalczanie ryzyka w łańcuchach dostaw

08 mar 2024

W złożonych łańcuchach dostaw nie brakuje zagrożeń. DEKRA posiada specjalistyczną wiedzę, która pomaga organizacjom ograniczać ryzyko dzięki kompleksowemu zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw. Celem jest uczynienie danego łańcucha dostaw odpornym i skutecznym w długoterminowej perspektywie.

Wiele firm stoi dziś przed wyzwaniem zapewnienia specjalistycznej wiedzy, niezawodności i zgodności w łańcuchach dostaw. Aby utrzymać stabilność złożonych łańcuchów dostaw, firmy ze wszystkich branż potrzebują strategii i systemów skutecznego zarządzania ryzykiem.
Łańcuch dostaw XXI wieku nie jest odporny na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia, a zatem musi być wytrzymały. Zagrożenia wewnętrzne obejmują pożary, wadliwe produkty i strajki. Ponadto ryzyko mogą stwarzać klęski żywiołowe, takie jak burze, powodzie i trzęsienia ziemi, które mają wpływ na działalność operacyjną. Marka i reputacja firmy mogą zostać łatwo zniszczone, gdy w łańcuchu dostaw zostaną zgłoszone naruszenia praw człowieka i praw pracowniczych. Istnieją również zagrożenia zewnętrzne, takie jak cyberataki, wydarzenia geopolityczne oraz kwestie handlowe i taryfowe.
Aby zbudować i utrzymać odporne łańcuchy dostaw, każdy partner w łańcuchu musi zostać poddany szczegółowej ocenie. Powinno to mieć na celu zapewnienie zgodności na poziomie dostawcy ze standardami dotyczącymi wiedzy specjalistycznej, jakości, niezawodności i bezpieczeństwa, a także odpowiednimi przepisami rządowymi dotyczącymi czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG).
Zalety spójnej oceny zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw są następujące:
  • identyfikacja, ocena i ograniczanie ryzyka,
  • ocena wiedzy fachowej partnerów w łańcuchu dostaw zgodnie ze specyfikacjami firmy,
  • ciągłe doskonalenie procesów w celu budowania wytrzymałości,
  • konsekwentne przestrzeganie odpowiednich przepisów i standardów określonych w prawie.
Korzystając z najnowocześniejszych technologii i wiedzy specjalistycznej, DEKRA jest w stanie zaoferować organizacjom dogłębną analizę, działania w zakresie oceny i monitorowanie, dzięki czemu mają one wgląd w cały swój łańcuch dostaw.