Standardy społeczne DEKRA

Deklaracja zasad poszanowania praw pracowniczych i praw człowieka.

Jako międzynarodowa grupa, DEKRA jest świadoma odpowiedzialności społecznej wobec swoich pracowników i społeczeństwa. Szanujemy i cenimy różnorodność kulturową, społeczną, polityczną i narodową wśród naszych pracowników oraz w krajach i społecznościach, w których prowadzimy swoją działalność.
Zarówno w firmie, jak i w swym łańcuchu dostaw, DEKRA jest zaangażowana w promowanie poszanowania międzynarodowych praw człowieka i standardów społecznych, takich jak wytyczne i standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (UNHCR) i Europejskie Konwencje Praw Człowieka (ECHR).
W przypadku skarg lub podejrzeń dotyczących naruszenia standardów społecznych i praw człowieka, pracownicy, partnerzy biznesowi lub inne zainteresowane strony mogą bezpiecznie zgłosić incydent imiennie lub anonimowo (wedle wyboru).