Rozwój sieci dealerskiej

Silna sieć dealerska przygotowana na zmiany w branży motoryzacyjnej

W sektorze motoryzacyjnym zachodzą wielkie zmiany, a producenci OEM muszą odpowiednio zareagować, aby odnieść sukces. W wyniku nowych modeli dystrybucji sieci dealerskie będą wymagały restrukturyzacji w celu dostosowania się do nowych realiów. Ponadto należy wyselekcjonować nowych dealerów, a następnie odpowiednio ich przygotować, aby spełnić oczekiwania i sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

Aby dobrze funkcjonować w zmieniającym się środowisku motoryzacyjnym, producenci OEM potrzebują dealerów zdolnych do interakcji z producentami w nowych warunkach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów marki. Oznacza to, że producenci OEM muszą oceniać obecnych dealerów i oceniać potencjalnych nowych pod kątem stworzenia udanej sieci.
Opierając się na naszej wiedzy i doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, zapewniamy producentom OEM jakościowe, profesjonalne, pedagogiczne i rzetelne analizy obecnych członków sieci, jak również przyszłych kandydatów. Nasze usługi obejmują wsparcie administracyjne, scouting, obserwację finansową i coaching wydajności, które zapewniamy dzięki naszej sprawdzonej metodologii DEKRA ABC (Advanced Blended Coaching). Naszym celem jest pomaganie naszym klientom w tworzeniu najwyższej klasy sieci, wystarczająco elastycznej i odpornej, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom w branży motoryzacyjnej.

Twoje korzyści:

 • Solidna, sprawna sieć dealerska, w tym nowe przedstawicielstwa o dużym potencjale
 • Lepsze wyniki dzięki jasnym, osiągalnym i zindywidualizowanym biznesplanom dla każdego dealera wspieranym przez naszą metodologię Advanced Blended Coaching (DEKRA ABC)
 • Kompleksowe podejście do nowych i obecnych dealerów, stawiające na przejrzystość
 • Zaangażowanie całej sieci dealerskiej

Nasze podejście:

Naszym celem jest wspieranie producentów OEM w tworzeniu i utrzymywaniu silnej sieci dealerskiej, przygotowanej do sprostania wyzwaniom stojącym przed branżą motoryzacyjną. W tym celu nasze usługi rozwoju sieci dealerskiej rozpoczynają się od rzetelnej analizy skupiającej się na czynnikach jakościowych, zawodowych i pedagogicznych.
Nasze usługi rozwoju sieci dealerskiej obejmują:
 • Wsparcie administracyjne: obejmuje scentralizowane, międzynarodowe sterowanie, a także analizę rynku lokalnego i regionalnego oraz analizę obszarów wpływu (terytorium, marka). Pomagamy również w tworzeniu spersonalizowanych planów działania dealerów.
 • Rozpoznanie: Pomagamy w rozmowach kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami, a także we wdrażaniu i śledzeniu nowych dealerów.
 • Koncentracja na finansach: Wspieramy dealerów w tworzeniu biznesplanów i zachęcamy ich do skupienia się na sprzedaży i rozwoju. Raportowanie jest skonsolidowane, a KPI monitorowane na poziomie globalnym.
 • Coaching dotyczący wydajności: W oparciu o nasze bieżące oceny wydajności istniejących dealerów, nasze usługi coachingowe obejmują ogólną wydajność dealera, w tym zarządzanie biznesem, sprzedaż i obsługę posprzedażową. Dzięki DEKRA ABC (Advanced Blended Coaching) zapewniamy spersonalizowaną mieszankę coachingu terenowego i online, samouczenia się, wirtualnych sesji grupowych online i seminariów internetowych. Pozwala to na bardziej precyzyjne kierowanie, elastyczność i spójność, a także wyjątkowy zwrot z inwestycji.
Rozwój sieci wymaga konsekwentnego monitorowania i działań następczych. Zapewniamy narzędzia do monitorowania online dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także monitorowanie i raportowanie w ramach narzędzia online. Jesteśmy po Twojej stronie, służąc radą i wiedzą fachową na każdym etapie rozwoju sieci dealerskiej.

Dlaczego DEKRA?

 • DEKRA posiada globalny zespół ekspertów specjalizujący się we wdrażaniu i monitorowaniu międzynarodowych projektów, a także globalny przegląd wdrożeń na różnych rynkach.
 • Nasze zaangażowane zespoły projektowe, optymalizują procesy i dzielą się najlepszymi praktykami, a ciągłe doskonalenie wspierane jest przez metodologię DEKRA ABC.
 • Nasza wiedza ekspercka zapewnia wsparcie w ograniczaniu i zapobieganiu ryzyka oraz od początku projektu angażowanie zespółów lokalnych.