Poprawa wydajności obsługi posprzedażowej

Zoptymalizuj zarządzanie posprzedażą dzięki naszym wyspecjalizowanym usługom i programom szkoleniowym.

Zwiększanie zadowolenia klientów i efektywności obsługi posprzedażowej wymaga współdziałania kompetencji społecznych i dbałości o czynniki ekonomiczne. Dzięki silnej strukturze organizacyjnej, optymalnym procesom pracy i dobrze wyszkolonym pracownikom, dostawcy usług mogą spełniać oczekiwania klientów przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności działalności.

Organizacje, które z powodzeniem radzą sobie z wyzwaniami, cieszą się bliskimi i trwałymi relacjami z klientami, a także szansą na wygenerowanie lepszej rentowności z obsługi posprzedażowej.
Zrównoważenie wszystkich wymagań stojących przed programami posprzedażowymi w branży motoryzacyjnej nie jest łatwym zadaniem, ale można osiągnąć:
 • zapewnienie lojalności klientów, zwłaszcza po upływie okresu gwarancyjnego;
 • interakcję z klientami za pośrednictwem preferowanych przez nich metod kontaktu;
 • uwrażliwienie personelu obsługi na bieżące oczekiwania klientów;
 • optymalizację procesów w celu uzyskania najwyższej wydajności;
 • wykorzystanie pełnego potencjału istniejących usług i zarządzanie częściami zamiennymi;
 • eliminację powtarzających się napraw;
 • poprawę ogólnej jakości usług i wykonawstwa;
 • poprawę konwersji zadań czerwonych i bursztynowych w celu zwiększenia rentowności.

Twoje korzyści:

 • Ustrukturyzowane podejście do doskonalenia z metodami i narzędziami dla sprzedawców sieciowych.
 • Zyskowne przychody ze sprzedaży.
 • Ugruntowana i trwała satysfakcja i lojalność klientów.
 • Zaangażowany, kompetentny zespół.

Nasze podejście:

Dostarczamy rozwiązania, które działają poprzez leczenie przyczyn, a nie objawów problemów posprzedażowych. Oznacza to ścisłą współpracę z klientem w celu przeprowadzenia kompleksowych analiz uwzględniających wszystkie obszary mające wpływ na wyniki posprzedażowe w branży motoryzacyjnej.
Nasze analizy posprzedażowe są zarówno jakościowe (proces), jak i ilościowe (KPI), koncentrując się na rynku regionalnym i wykorzystaniu rynku, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wykorzystaniu istniejących systemów i istniejących ocen CSI (Customer Satisfaction Index). Na podstawie wyników opracowujemy szczegółowy, zindywidualizowany plan poprawy wskaźników jakościowych i identyfikacji celów KPI.
Zapewniamy coaching pracowników i wsparcie wdrożeniowe za pośrednictwem naszych rozwiązań Advanced Blended Coaching (ABC), aby zapewnić skuteczność środków określonych w planie działania. Rozwiązania ABC obejmują różnorodne metody stosowane indywidualnie zgodnie z potrzebami każdego członka zespołu, dzięki czemu pozostają oni zaangażowani i doskonalą konkretne umiejętności, które muszą rozwijać.
Praca z pracownikami na miejscu i słuchanie ich opinii prowadzi do ewoluujących rozwiązań zaprojektowanych z myślą o największych korzyściach dla organizacji i jej sytuacji. W naszym raporcie końcowym przedstawiamy osiągnięcia programu i wytyczamy kurs na przyszłość. Maksymalizujemy przychody po sprzedaży i zwiększamy lojalność klientów, koncentrując się na podejściu do obsługi klienta i pakietach.

Dlaczego DEKRA?

 • Oferujemy doświadczonych praktyków certyfikowanych zgodnie z normą ISO 17024.
 • Posiadamy rozległe doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania obsługą posprzedażną, zdobyte podczas realizacji licznych projektów z sieciami dealerskimi i niezależnymi firmami serwisowymi w branży motoryzacyjnej.
 • Specjalizujemy się w aktywnym coachingu, zachęcając pracowników do angażowania się w samorozwój.
 • Aktywnie wspieramy wdrażanie nowych środków zgodnie z metodami zarządzania zmianą.