Odpowiedzialność z tytułu likwidacji szkód

Zapewniamy ocenę szkód związanych z odpowiedzialnością na miejscu

Ocena na miejscu lub zdalna ocena szkody związanej z odpowiedzialnością, która może obejmować badanie okoliczności, głównie w imieniu branży ubezpieczeniowej, przez naszych wyspecjalizowanych ekspertów.

Informacje o odpowiedzialności za likwidację szkód

Od prostych szkód, po złożone roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej -specjaliści DEKRA oferują najwyższej jakości usługi w sektorze ubezpieczeń.
Doświadczeni i niezależni specjaliści DEKRA ds. likwidacji szkód oferują naszym klientom niezależne, globalnie ujednolicone usługi w zakresie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem krajowym dla produktów biznesowych i prywatnych.
Wykorzystanie przez nas najnowszych innowacyjnych narzędzi i technologii cyfrowych, takich jak analiza głosu, oraz naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie krajowych przepisów dotyczących produktów biznesowych i prywatnych gwarantuje, że dotrzymujemy naszych kluczowych obietnic składanych klientom.
Likwidacja szkód w branży ubezpieczeniowej obejmuje ocenę na miejscu szkody związanej z odpowiedzialnością, która może obejmować badanie okoliczności przez naszych wyspecjalizowanych ekspertów.