Ocena i wycena floty

Dokładna i wiarygodna ocena i wycena używanych pojazdów dla menedżerów flot

Wyniki sprzedaży pojazdów używanych silnie wpływają na rentowność zarządzania flotą.

Dlatego menedżerowie flot polegają na doświadczeniu DEKRA i naszych ekspertów w remarketingu pojazdów używanych, a co za tym idzie, na ich zdolności do pomocy klientom w określaniu najbardziej efektywnych strategii cenowych.

O ocenie floty i cenach

Usługi oceny pojazdów i wyceny DEKRA dla menedżerów flot dokładnie i niezawodnie określają precyzyjną, znormalizowaną i jednolitą wycenę szkód w celu potwierdzenia stanu pojazdu. Nasi doświadczeni specjaliści od oceny pojazdów i wyceny pomagają klientom zoptymalizować wartość rezydualną i zapewnić najwyższy poziom atrakcyjności dla wszystkich pojazdów we flocie.
Zakres usług oceny i wyceny pojazdów przez DEKRA obejmuje:
  • Integracja katalogów części zamiennych, czasów napraw eksploatacyjnych i lakierniczych w naszym systemie.
  • Wiele ustawień wszystkich reguł wyceny szkód.
  • Automatyczna wycena i kontrola kosztów szkód.
  • W razie potrzeby walidacja zaplecza i zarządzanie wyceną wyjątków.
  • Publikacja raportu online.
  • Weryfikacja online kosztów klienta lub klienta klienta.
Nasi doświadczeni specjaliści od oceny pojazdów i wyceny oferują menedżerom flot szereg korzyści, w tym:
  • Usługa dostosowana do umów i standardów klientów.
  • Rzetelna wycena minimalizująca ryzyko roszczeń ze strony klientów klienta.
  • Automatyczna wycena, która przyspiesza czas realizacji procesu remarketingowego.
  • Publikacja raportu o stanie online.