Likwidacja szkód majątkowych

Zapewniamy zdalną lub przeprowadzaną na miejscu ocenę szkód majątkowych

Dokładna ocena ma kluczowe znaczenie dla określenia wartości wszelkich szkód majątkowych w celu zapewnienia odpowiedniego odszkodowania za roszczenia ubezpieczeniowe. Likwidatorzy szkód DEKRA pracują przy użyciu najnowszych metod i technologii cyfrowych, które pozwalają precyzyjnie zbadać i ocenić rzeczywiste szkody, aby zapewnić firmy ubezpieczeniowe, że roszczenia są uzasadnione i uczciwe.

Informacje o likwidacji szkód majątkowych

Doświadczeni i niezależni specjaliści DEKRA ds. likwidacji szkód majątkowych oferują naszym klientom niezależne, globalnie ujednolicone usługi w zakresie nieruchomości zgodnie z prawem krajowym, dla produktów biznesowych i prywatnych. Likwidacja szkód w branży ubezpieczeń majątkowych obejmuje ocenę szkód majątkowych na miejscu przez naszych wyspecjalizowanych ekspertów, która może obejmować badanie okoliczności.
Specjaliści DEKRA oferują najwyższej jakości usługi w sektorze ubezpieczeń majątkowych - od prostych szkód w gospodarstwach domowych po skomplikowane wyburzenia zakładów i roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Wykorzystanie przez nas najnowszych innowacyjnych narzędzi i technologii cyfrowych gwarantuje, że dotrzymujemy naszych kluczowych zobowiązań wobec klientów. Ponadto dzięki naszemu oprogramowaniu do planowania gwarantujemy, że doświadczony likwidator szkód będzie u klienta w najkrótszym możliwym czasie.