Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu jest DEKRA Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00 (dalej „Administrator danych”).
2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: odo.pl@dekra.com
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa dobrowolnie udzielonej zgody.
W przypadku wyrażenia przez Państwa również innych zgód na przetwarzanie przez nas Państwa danych w określonych celach, np. marketingowych, dane będą przetwarzane również w celu wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, które zostały przez Państwa udzielone.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa zapytaniem lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być spółki z Grupy DEKRA, w szczególności w sytuacjach, gdy zapytanie dotyczy usług którejś z nich oraz podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy, np. firmy informatyczne, marketingowe, windykacyjne.
5. Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM firmy ZOHO na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy transferowej powstałej w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne UE. Firma ZOHO potwierdza spełnienie europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od Administratora danych dalszych informacji i otrzymania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach w zależności od celu:
a) realizacji Państwa zapytania - przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody;
b) określonego w treści każdej ze zgód, o ile takie zgody zostały przez Państwa udzielone – do momentu wycofania udzielonej zgody;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa zapytaniem – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych albo do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
7. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (uzupełnienia, poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia w dowolnym momencie każdej udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt 2.
8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, co oznacza, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z postawionego zapytania.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w sposób, który wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.