Ekspertyza teleinformatyczna

Teleekspertyza coraz bardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów w dzisiejszych czasach

Nasi klienci polegają na neutralnej wiedzy ekspertów DEKRA we wszystkich kwestiach związanych z inspekcjami pojazdów, ekspertyzami i wycenami.

Nasza wiedza teleinformatyczna pozwala nam zapewniać elastyczne teleoceny i wsparcie oraz proponować najlepsze oceny online i platformy wsparcia w imieniu naszych klientów.

O Teleekspertyzach

DEKRA jest numerem 1 w Europie w dziedzinie teleoceny współczesnych, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów. W przypadku wystąpienia szkody nasi klienci polegają na specjalistycznej wiedzy neutralnych i kompetentnych ekspertów DEKRA, aby ocenić zakres i wskazać przyczynę szkody.
Oprócz ocen na miejscu i inspekcji fizycznych, nasi eksperci oferują teleusługi z zastosowniem wideo i zdjęć oraz szereg całkowicie zautomatyzowanych rozwiązań opartych na algorytmach. Wszystkie usługi rozliczamy zgodnie z krajowymi przepisami o ruchu drogowym i odpowiedzialności cywilnej lub na podstawie warunków polisy ubezpieczeniowej.
Wykwalifikowani specjaliści DEKRA mogą sprostać najtrudniejszym wyzwaniom technicznym, zbierając wszystkie informacje i dowody wymagane do zgłoszenia roszczenia ubezpieczeniowego. Telewyceny szkód samochodowych wykonywane przez naszych ekspertów dotyczą głównie firm ubezpieczeniowych.
Niezależnie od tego, czy chodzi o uszkodzenie samochodu, czy uszkodzenie kombajnu, zakres usług wyceny pojazdów DEKRA jest wszechstronny, rynkowy i dostosowany do procesu. Wyceny zawierają obszerną dokumentację obrazową oraz szczegółowy opis uszkodzeń; informują o wszelkich wcześniejszych uszkodzeniach, prawdopodobieństwie, rzeczywistej stracie i ogólnym stanie pojazdu.
Nasze teleoceny oparte na wideo i zdjęciach są standardową usługą dla wszystkich rodzajów uszkodzeń pojazdów. Są przygotowane zarówno na potrzeby ubezpieczeniea OC, jak i AC. Eksperci DEKRA gromadzą wszelkie dane wymagane do zabezpieczenia dowodów i ustalenia podstawy do rozliczenia szkody, na podstawie warunków lub polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, odpowiedzialności cywilnej lub kompleksowego ubezpieczenia.