Dyrektywa zmusi korporacje do zapewnienia, że ich cały łańcuch dostaw, w tym wszyscy dostawcy, przestrzega norm środowiskowych i pracowniczych.

Dyrektywa w sprawie należytej staranności w łańcuchach dostaw!

21 maj 2024
Wraz z zatwierdzeniem przez UE Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) rozpoczynamy nową erę staranności i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. To przełomowe ustawodawstwo, przekracza granice i sektory gospodarki, podkreślając fundamentalną prawdę: w dzisiejszym, wzajemnie powiązanym świecie, działania jednego podmiotu wywierają wpływ na cały łańcuch dostaw.
Kogo to dotyczy?
  • Firmy zatrudniające więcej niż 1000 pracowników i osiągające globalny obrót netto przekraczający 450 milionów euro. Dotyczy to również przedsiębiorstw zaangażowanych w umowy franchisingowe lub licencyjne na terenie Unii Europejskiej, które generują znaczne opłaty licencyjne.
  • Wszystkie przedsiębiorstwa, których klientami są podmioty wymienione w punkcie 1).
Dlaczego Twoja firma powinna zwrócić na to uwagę?
Dyrektywa wywoła efekt domina, który zmusi duże korporacje do zapewnienia, by ich cały łańcuch dostaw, włączając dostawców różnych rzędów, przestrzegał regulacji i norm środowiskowych i pracowniczych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa średniej wielkości, nawet te niewchodzące w progi określone przez dyrektywę, będą musiały wykazać zgodność z wymaganiami do wiadomości swoich klientów, którzy podlegają obowiązkowi sprawozdania zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw wg CSDDD.
W jaki sposób DEKRA może wesprzeć Twoją firmę?
Rozwiązania DEKRA w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw zostały stworzone z myślą o sytuacji, w której się obecnie znaleźliśmy. Są one dostosowane do potrzeb firm każdej wielkości, umożliwiając mapowanie, zarządzanie i minimalizację ryzyka w ich łańcuchach dostaw. Nasze usługi nie ograniczają się jedynie do dostosowania do nowych dyrektyw UE, ale oferują przygotowanie, adaptację i przywództwo w świecie, gdzie konsumenci oczekują etycznych i zrównoważonych praktyk od każdej marki.
Sprostanie wyzwaniom jakie stawia dyrektywa CSDD, na rzecz bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych może stać się katalizatorem innowacji, konkurencyjności i długoterminowej odporności. Korzyści te znajdują odzwierciedlenie u inwestorów, klientów, pracowników i innych interesariuszy, którzy coraz częściej podejmują decyzje oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju.
Prędzej czy później, standardy zrównoważonego rozwoju i etyki, które Twoja firma przyjmuje (lub nie), zaczną wpływać na jej pozycję rynkową, lojalność klientów i odporność operacyjną. Działaj teraz, pozwalając doświadczeniu DEKRA zapewnić Twojej firmie przewagę na rynku, który docenia dalekowzroczność, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój.