Doradztwo w zakresie remarketingu dla flot

Doradztwo w zakresie polityki handlowej, sprzedaży i remarketingu używanych pojazdów

Wyniki sprzedaży używanych pojazdów silnie wpływają na rentowność producentów pojazdów, firm wynajmujących krótkoterminowo, leasingodawców długoterminowych i innych graczy na rynku mobilności.

Dlatego menedżerowie flot polegają na DEKRA i jej znaczącym doświadczeniu w remarketingu pojazdów używanych, a co za tym idzie, na ich zdolności do pomocy klientom w określaniu ich polityki handlowej.

Informacje o usługach doradczych w zakresie remarketingu dla flot

Eksperci DEKRA doradzają klientom w zakresie polityki handlowej, promocji i dostosowań remarketingu używanych pojazdów w celu optymalizacji rotacji zapasów i wartości rezydualnej.
Korzyści dla naszych klientów z doradztwa flotowego na koniec okresu i remarketingu obejmują:
 • Roczna polityka handlowa.
 • Miesięczny plan działań marketingowych.
 • Programy lojalnościowe.
 • Analityka danych.

Polityka handlowa

Konsultanci DEKRA pomagają naszym klientom w określeniu strategii dotyczącej używanych pojazdów. Aby być skutecznym i osiągać cele w obszarze remarketingu, co roku konieczna jest dogłębna ocena wyników i szeroko zakrojona analiza aktywności pojazdów używanych w celu zdefiniowania lub dostosowania strategii. Nasza usługa doradcza proponuje roczne podejście oparte na dwóch osiach:
 • Dostarczenie ogólnej analizy działalności.
 • Realizacja zapasów i sprzedaży a prognoza.
 • Sprzedaż sieciowa i pozasieciowa.
 • Wydajność odsprzedaży na produkt.
Na podstawie tej analizy nasi eksperci udzielają klientom rekomendacji, aby wszystkie decyzje, działania i kierunki zmierzały do ​​lepszych wyników w następujących obszarach:
 • Prognoza wolumenu, mix produktów, planowanie floty i defloty.
 • Globalna polityka i szacunkowy roczny plan kanałów.
 • Propozycja zmiany relacji i organizacji: budowa cen, program lojalnościowy, komunikacja handlowa, proces zakupowy, finansowanie, administracja sprzedażą.
 • Główne kierunki na nadchodzący rok.
Korzyści dla naszych klientów z usług DEKRA w zakresie polityki handlowej obejmują:
 • Bardzo doświadczony partner.
 • Ustrukturyzowane, zorientowane na wyniki know-how.
 • Wyczerpujący i obiektywny obraz Twojej aktywności remarketingowej.

Kampanie sprzedażowe

Konsultanci DEKRA pomagają naszym klientom osiągać sprzedaż używanych pojazdów B2B i cele budżetowe z pomocą naszych ekspertów ds. remarketingu. Kampanie sprzedażowe są przeznaczone dla producentów pojazdów i firm leasingowych, którym zależy na określeniu miesięcznych taktyk remarketingu używanych pojazdów.
Nasi konsultanci dbają o to, aby klienci rozpoczęli miesiąc od działań marketingowych i handlowych idealnie wpisujących się w ich cele. Zawsze proponujemy comiesięczne spotkania twarzą w twarz w celu:
 • Analizy miesięcznej biznesowych KPI: zapasy, starzenie się, sprzedaż, zapasy kontra sprzedaż, wsparcie sprzedaży, wartości rezydualne, aby zidentyfikować słabe wyniki i problemy z zapasami.
 • Rekomendacji planu działań handlowych w celu przyspieszenia rotacji zapasów i osiągnięcia miesięcznego celu.
 • Po zatwierdzeniu planu działań handlowych możemy przejąć całą komunikację handlową i działania sprzedażowe.

Rozwój kanałów sprzedaży

Wraz ze wzrostem aktywności odkupu, możliwości zakupowe sieci marek mogą ulec nasyceniu. Dlatego producenci samochodów muszą zorganizować i opanować swoją działalność w komplementarnych kanałach nabywców.
DEKRA oferuje specjalistyczne usługi konsultingowe, które umożliwiają naszym klientom zdefiniowanie strategii remarketingu używanych pojazdów. Rozwinęliśmy szczególną wiedzę w zakresie rozwoju kanałów sprzedaży dedykowanych do sprzedaży ponad 550 000 używanych pojazdów w Europie każdego roku.
Nasi konsultanci zapewniają, że otrzymasz:
 • Analizę danych sprzedażowych w celu określenia priorytetowych kanałów sprzedaży, które oferują najlepszą równowagę między wielkością sprzedaży używanych pojazdów, szybkością sprzedaży i wartością rezydualną w odniesieniu do typologii używanych pojazdów.
 • Identyfikację wtórnych kanałów sprzedaży, które mogą wchłonąć dodatkowe ilości używanych pojazdów: sprzedaż transgraniczna, sprzedaż powinowactwa, firmy aukcyjne, handlowcy lokalni lub międzynarodowi i inni.
 • Zdefiniowaną politykę biznesową i procesy sprzedaży używanych pojazdów do wtórnych kanałów sprzedaży, z poszanowaniem umów partnerskich zawartych z głównymi kanałami sprzedaży.
 • Dostęp do systemu informatycznego Starfleet oraz procesów ułatwiających dostosowanie reaktywności ofert używanych pojazdów do najbardziej odpowiednich kanałów sprzedaży zgodnie z poprzednimi kryteriami.