DEKRA CarOperator

Internetowa aplikacja do zarządzania sprzedażą samochodów używanych w sieci dealerskiej

Na przestrzeni ostatnich 15 lat DEKRA stała się kluczowym na rynku dostawcą platform do zarządzania sprzedażą samochodów używanych. Znane aplikacje DEKRA CarOperator (DCO) pierwotnie przeznaczone były dla importerskich oraz holdingowych programów sprzedażowych i zostały przygotowywane do obsługi setek użytkowników w dziesiątkach punktów dealerskich.

Systemy DCO w skuteczny sposób wspierają procesy zakupu, kontroli technicznej oraz sprzedaży pojazdów używanych będąc podstawowym narzędziem w rękach handlowców i managerów sprzedaży w sieciach dealerskich. Jedynie pojazdy spełniające wysokie kryteria oceny stanu technicznego mają możliwość otrzymania certyfikatu DEKRA, czyli dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik kontroli samochodu używanego. To rozwiązanie daje pewność i bezpieczeństwo zakupu sprawdzonego samochodu używanego dla wielu tysięcy klientów.
DEKRA CarOperator jest przygotowywany każdorazowo z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań w zakresie procesu, procedur obowiązujących w danej sieci dealerskiej, a także corporate design. Każdy z obecnie funkcjonujących systemów DEKRA CarOperator pracuje niezależnie od siebie i może przez cały czas być dowolnie modyfikowany pod kątem bieżących oczekiwań danej sieci dealerskiej.

„Midi DCO”

Obecnie rozwijamy aplikacje DEKRA CarOperator również z przeznaczeniem dla mniejszych zespołów, liczących kilka punktów sprzedaży.
Jest to oferta skierowana do dealerów samochodowych niezwiązanych z importerskimi programami sprzedaży samochodów używanych. Dealerzy samodzielnie rozwijający działalność handlową, opartą na obrocie samochodami używanymi, dzięki rozwiązaniom stosowanym przez DEKRA w aplikacjach „Midi DCO” mogą korzystać z całej palety funkcjonalności, w tym:
  • identyfikacji oraz wyceny samochodu używanego,
  • pełnej kalkulacji opłacalności sprzedaży,
  • wystawienia systemowej gwarancji,
  • zamieszczenia ofert sprzedaży na dostępnych bezpośrednio w aplikacji ortalach motoryzacyjnych.
Rozwiązanie to powinno znaleźć uznanie również wśród firm zajmujących się obrotem samochodami używanymi, którym zależy na profesjonalnym zarządzaniu tym obszarem działalności.

Najważniejsze zalety systemu DEKRA CarOperator to:

  • uzyskiwanie wyższych wartości rezydualnych samochodów danej marki poprzez oferowanie ich w pakiecie z certyfikatem DEKRA oraz z ubezpieczaniem kosztów napraw/assistance;
  • wzrost zaufania potencjalnych klientów do samochodów używanych oferowanych przez sieć/grupę dealerską;
  • standaryzacja procedur w zakresie zarządzania zakupem i sprzedażą pojazdów używanych;
  • uporządkowanie procedur w zakresie oceny technicznej i wyceny wartości samochodów używanych;
  • łatwa i szybka implementacja systemu w sieci dealerskiej – aplikacja pracuje w oparciu o przeglądarkę internetową (nie ma konieczności instalowania i aktualizacji zewnętrznego oprogramowania).