Audyty drugiej strony

Weryfikacja kompetencji dostawców w celu zapewnienia jakości w całym łańcuchu dostaw

Produkty wysokiej jakości zawierają wysokiej jakości komponenty, często pozyskiwane od zewnętrznych dostawców, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych

Nasza niezależna ocena daje pewność, że obecni i przyszli dostawcy, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, spełniają ustalone standardy.

Nasza oferta

Nasi doświadczeni audytorzy przeprowadzają audyty drugiej strony w ramach skutecznego systemu zarządzania dostawcami w celu zapewnienia kompetencji w całym łańcuchu dostaw.
Świadczymy usługi, które pomagają zidentyfikować wiarygodne źródła dostaw podczas opracowywania nowych produktów i wspierają w poszukiwaniu alternatywnych dostawców dla obecnie używanych komponentów.
Pomagamy w realizacji działań mających na celu redukcję kosztów, w badaniu kwestii jakościowych, kontrolowaniu działań naprawczych i przeprowadzaniu audytów nadzoru w ramach rygorystycznego systemu zarządzania dostawcami.
W ramach naszych kompleksowych usług audytu drugiej strony oferujemy:
 • Opracowanie planu audytu skoncentrowanego na określonych celach i indywidualnie dostosowanych do każdego dostawcy.
 • Spotkanie z dostawcą w celu omówienia parametrów audytu i udzielenia odpowiedzi na pytania.
 • Przegląd dokumentacji i weryfikacja skuteczności wszelkich działań naprawczych u obecnych dostawców.
 • Badanie dokumentów kontroli procesu.
 • Obserwacja procesów produkcyjnych.
 • Kontrola obszarów magazynowych.
 • Upewnienie się, że istnieje oddzielny i wyraźnie oznaczony obszar przechowywania produktów niezgodnych/wadliwych.
 • Ustalenie, czy dostawca jest w stanie spełnić wymagania dotyczące ilości i terminowości dostaw.
 • Dokumentowanie dowodów niezgodności.
 • Przygotowanie i udostępnienie raportu z audytu.
 • Określenie harmonogramu działań naprawczych, w razie potrzeby wdrożenie działań zapobiegawczych.
Nawet dostawcy spełniający standardy mogą doświadczyć pewnego rodzaju problemów z jakością. Skuteczny system audytu dostawców ma na celu zapobieganie wszelkim problemom jakościowym, które mogą mieć wpływ na klienta w dowolnym momencie i w jakikolwiek sposób.