Stan Zurkiewicz przejmie zarządzanie operacyjne grupą jako Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) DEKRA eV/SE

Zmiana pokoleniowa na szczycie - Polak prezesem!

11 kwi 2023

Stan Zurkiewicz przejmie zarządzanie operacyjne grupą jako Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) DEKRA eV/SE.

Nowy CEO był przez wiele lat odpowiedzialny za region azjatycki, a ostatnio pełnił funkcję dyrektora operacyjnego firmy (COO).

  • Rada Prezesów DEKRA eV i Rada Nadzorcza DEKRA SE na swoich regularnych posiedzeniach w dniu 6 kwietnia 2022 r. podjęły uchwałę o reorganizacji Zarządu i Rady Nadzorczej grupy audytorskiej ze skutkiem natychmiastowym.
  • Thomas Pleines (66 l.) rezygnuje z mandatów w radzie nadzorczej.
  • Stefan Kölbl (54) przechodzi do najwyższego organu nadzorczego DEKRA eV jako Przewodniczący Rady Prezesów i obejmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej DEKRA SE.
  • Stan Zurkiewicz (42 l.) zostaje mianowany CEO DEKRA eV i DEKRA SE.
  • Wolfgang Linsemaier (56 l.) i Ulrike Hetzel (49 l.) uzupełniają zespół zarządu.
Pleines, który jest aktywny w różnych komitetach DEKRA od grudnia 2000 r. i od maja 2011 r. kieruje zarówno Radą Prezesów DEKRA eV, jak i Radą Nadzorczą DEKRA SE, zamierza w przyszłości poświęcić więcej czasu swoim osobistym interesom. Pod koniec jego kadencji Rada Prezydencka przyznała mu tytuł „Honorowego Prezydenta” za wybitne zasługi. Pozostaje blisko związany z firmą DEKRA. Thomas Pleines: „Chciałbym podziękować Radzie Prezesów, Radzie Nadzorczej, a zwłaszcza Stefanowi Kölblowi za dziesięciolecia pełnej zaufania i owocnej współpracy. Napawa mnie satysfakcją i dumą, że teraz możemy osiągnąć zarówno ciągłość, jak i zmianę w zarządzie.
W przyszłości Kölbl będzie jednym z najbardziej doświadczonych prezesów w branży na czele organów nadzorczych DEKRA. Stefan Kölbl: „Dzięki programowi strategicznemu DEKRA Strategy 2025 – obejmującemu strategiczne ukierunkowanie na bezpieczeństwo techniczne i cyfrowe oraz usługi zrównoważonego rozwoju – stworzyliśmy potężną podstawową strukturę na nadchodzące lata. Szczególne podziękowania kieruję do Thomasa Pleinesa za wieloletnią bardzo dobrą współpracę, któremu życzę wszystkiego najlepszego w nowym rozdziale w jego życiu.”
Odkąd Kölbl przejął stanowisko dyrektora generalnego w 2010 roku, DEKRA do tej pory prawie potroiła swoją wartość firmy. W tym samym okresie sprzedaż wzrosła ponad dwukrotnie do 3,5 miliarda euro obecnie, zarobki wzrosły o 130 procent, a liczba pracowników wzrosła z około 22 000 (koniec 2009 r.) do około 46 500 w 2021 r. Ponadto zwiększono orientację międzynarodową firmy: Grupa DEKRA działa obecnie w ponad 60 krajach na 5 kontynentach.
W ramach tej zmiany zespół Zarządu zostanie zredukowany z czterech do trzech stanowisk. Obszar odpowiedzialności Stana Zurkiewicza obejmuje działalność operacyjną w regionach, marketing i sprzedaż, strategię i rozwój firmy oraz komunikację korporacyjną. Żurkiewicz: „Chętnie przyjmę to wielkie wyzwanie. Dzięki Strategii 2025 i naszej agendzie cyfrowej wyznaczono kurs na przyszły wzrost. Będziemy proaktywnie zajmować się dalszą cyfryzacją naszego programu usług, a przede wszystkim będziemy traktować priorytetowo dalszy rozwój naszej obecności na rynkach Ameryki Północnej i Azji”.
Wolfgang Linsemaier, który pozostaje odpowiedzialny za rozwój jakościowy i wyniki grupy jako Chief Financial Officer (CFO) DEKRA eV i DEKRA SE, rozszerza swój obszar odpowiedzialności o obszary prawa i compliance, audytu i zarządzania zmianą. Ulrike Hetzel, Chief Technical Officer (CTO) DEKRA SE, będzie nadal odpowiadać za strategiczny rozwój pionów usług, zarządzanie innowacjami i globalne IT.