Morska likwidacja szkód

Zapewniamy na miejscu lub zdalnie ocenę szkód morskich

Ocena na miejscu lub zdalna ocena szkód morskich, która może obejmować badanie okoliczności, głównie w imieniu branży ubezpieczeniowej, przez naszych wyspecjalizowanych ekspertów.

Informacje na temat likwidacji szkód morskich

Doświadczeni i niezależni specjaliści DEKRA ds. likwidacji szkód morskich oferują naszym klientom niezależne, globalnie ujednolicone usługi w zakresie ubezpieczeń morskich, zgodnie z prawem krajowym, dla produktów biznesowych. Likwidacja szkód w branży ubezpieczeń morskich obejmuje ocenę szkody na miejscu przez aszych wyspecjalizowanych ekspertów i może obejmować badanie okoliczności.
Od uszkodzonych towarów w kontenerach i na statkach po złożone roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, specjaliści DEKRA oferują najwyższej jakości usługi w sektorze ubezpieczeń morskich. Jeśli chodzi o szkody morskie, kluczowe znaczenie ma zrozumienie i znajomość przepisów transportowych, warunków i uzyskanie wszystkich faktów. Zespół specjalistów morskich DEKRA zapewnia, że wszystkie te aspekty są uwzględnione dzięki wysoko wykwalifikowanym ekspertom, nowoczesnym narzędziom i globalnej sieci. Wykorzystanie przez nas najnowszych innowacyjnych narzędzi i technologii cyfrowych gwarantuje, że dotrzymujemy naszych kluczowych zobowiązań wobec klientów. Ponadto dzięki naszemu oprogramowaniu do planowania gwarantujemy, że doświadczony likwidator szkód będzie u klienta w najkrótszym możliwym czasie.