Kontrola dokumentów

Weryfikacja kosztorysów, wycen zewnętrznych ekspertów lub faktur za naprawy

Nasi klienci polegają na neutralnej wiedzy ekspertów DEKRA we wszystkich kwestiach związanych z inspekcjami pojazdów, ekspertyzami i wycenami.

Zapewniamy szybkie, wysokiej jakości usługi sprawdzania dokumentów, z pasją i zaangażowaniem w indywidualną mobilność klienta i bezpieczeństwo osobiste w nagłych przypadkach.

Informacje o usłudze kontroli dokumentów

Nasze kontrole dokumentów są standardową usługą dla wszystkich rodzajów szkód komunikacyjnych. Zapewniają firmom ubezpieczeniowym efektywną kosztowo weryfikację i elektroniczną kontrolę dokumentów kosztorysów, wycen zewnętrznych rzeczoznawców lub faktur za naprawę. Są przygotowane zarówno pod kątem odpowiedzialności cywilnej, jak i kompleksowych szkód ubezpieczeniowych w sektorze motoryzacyjnym.
Usługa sprawdzania dokumentów DEKRA składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie dokument jest sprawdzany cyfrowo. Następnie ekspert wprowadza dalsze poprawki, które wykraczają poza kontrolę komputerową. Poziom pierwszy może być stosowany oddzielnie lub w połączeniu z poziomem drugim.
Dokumenty są sprawdzane pod kątem zgodności technicznej, a w razie potrzeby sporządzane są propozycje korekt i zalecenia dotyczące działań. Zakres kontroli dokumentów obejmuje takie kryteria jak koszty dodatkowe, koszty transportu, dopłaty do cen detalicznych, stawki godzinowe, wartość odtworzeniowa, zmniejszenie wartości, wartość rezydualna, czas naprawy i czas wymiany.