DEKRA na targach HUSUM WIND 2023

Bezpieczeństwo lądowych i morskich turbin wiatrowych

05 wrz 2023

Na targach HUSUM WIND - Transforming Energy, które odbędą się w Husum w Niemczech w dniach 12-15 września 2023 r., swoją wiedzę i doświadczenie przedstawią specjaliści z firmy DEKRA. Firma DEKRA zaprezentuje rozwiązania dla całego cyklu życia turbiny wiatrowej. Oprócz usług testowania i przeglądów, DEKRA świadczy również specjalne usługi oceny strukturalnej i wsparcia w zakresie bezpiecznej i opłacalnej eksploatacji starszych systemów.

Przy codziennym użytkowaniu turbiny wiatrowe muszą wytrzymywać wysokie, zmienne obciążenia, pozostając jednocześnie bezpiecznymi i opłacalnymi. Awarie i wypadki skutkują poważnymi stratami ekonomicznymi. Energia wiatrowa jest kluczową technologią w rewolucji czystej energii, a wytworzona nadwyżka energii jest często przekształcana w przyjazne dla klimatu, nadające się do przechowywania źródła energii, takie jak wodór.

Bezpieczna i opłacalna stała eksploatacja

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na ciągłą eksploatację turbin wiatrowych po upływie ich pierwotnie zaplanowanego okresu eksploatacji. Eksperci DEKRA pomagają operatorom w radzeniu sobie ze związanymi z tym kwestiami prawnymi i technicznymi. Eksperci DEKRA przeprowadzają zarówno kontrole na miejscu, jak i analizy wydajności w odniesieniu do poziomu obciążenia i mocy rezerwowej, które są niezbędne do kontynuowania eksploatacji.

Koncentracja na projektowaniu i planowaniu

DEKRA wspiera również inwestorów i operatorów w planowaniu, projektowaniu i zatwierdzaniu nowych projektów. Na etapie budowy eksperci firmy odpowiadają za bezpieczeństwo pracy i koordynację bezpieczeństwa na placu budowy, a także przeprowadzają oceny ryzyka i testy odbioru technicznego.

Kontrole okresowe pozwalają utrzymać standardy bezpieczeństwa

Jako akredytowana jednostka kontrolująca (AIB), DEKRA odpowiada za okresowe kontrole przeprowadzane w fazie operacyjnej zgodnie z niemieckimi przepisami bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV), a także dalsze obowiązkowe kontrole, takie jak kontrola systemów dostępu, dźwigów, zbiorników ciśnieniowych i urządzeń elektrycznych.
Integralność konstrukcyjna turbin wiatrowych (wieży i fundamentu) jest ustalana podczas regularnych inspekcji przeprowadzanych przez ekspertów DEKRA zgodnie z odpowiednią dyrektywą (2012) Deutsches Institut für Bautechnik (Niemieckiego Instytutu Inżynierii Lądowej). Po dłuższym okresie eksploatacji eksperci DEKRA świadczą również szereg specjalnych usług w celu oceny ekonomicznej żywotności i stanu, takich jak pomiary drgań, pomiary układu przeniesienia napędu i kąta nachylenia łopatek, inspekcje endoskopowe lub badania oleju i smaru.
Eksperci DEKRA dostarczają raporty z badania należytej staranności dla firm ubezpieczeniowych lub sądów w przypadku szkód lub zmiany operatora. Są oni również odpowiedzialni za udzielanie personelowi operacyjnemu dalszych instrukcji i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

Powiązanie sektorowe z gospodarką wodorową

Firma DEKRA świadczy szereg usług związanych z bezpieczeństwem dla branży wykorzystującej wodór jako źródło energii: na przykład jako akredytowana jednostka kontrolna w zakresie ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z niemieckimi przepisami bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV) oraz w zakresie ciśnienia w zbiornikach wodoru. Ponadto firma dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie zabezpieczania towarów niebezpiecznych i urządzeń służących do napełniania wodorem zgodnie z dyrektywą ADR/TPED. DEKRA opracowuje również studia wykonalności i sporządza raporty dotyczące zmiany przeznaczenia gazociągów i budowy nowych gazociągów. Ponadto DEKRA dysponuje rozwiązaniami do testowania osprzętu, a także urządzeniami do inspekcji istniejącego sprzętu.
Zaangażowanie firmy DEKRA w sektor energii wiatrowej stanowi częścią ambitnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2025. DEKRA wspiera wizję zrównoważonej gospodarki światowej i zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad inicjatywy ONZ Global Compact. DEKRA należy do organizacji Hydrogen Europe i jest aktywnie zaangażowana w działalność Niemieckiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (DWV).
DEKRA na targach HUSUM WIND 2023
12-15 września 2023 r.
Hala 5, stoisko: 5C27
https://www​​.dekra​​.de/windenergie